Garanti Şartları

  1. www.spormed.com üzerinden satın alınan ürünlerin garanti belgesi düzenleme zorunluluğu, imalatçı veya ithalatçı firmanın sorumluluğundadır.
  2. Garanti süresi içerisinde satın alınan üründe meydana gelen arızalar, garanti koşulları kapsamında ücretsiz olarak tamir ettirilir. Garanti belgeleri, firmamız tarafından doldurularak ürünle birlikte tüketiciye gönderilmektedir.
  3. Bazı ürünler, jelatinli veya vakumlu ambalajlarda geldiği için garanti belgesi de ürünün bulunduğu kutu içerisinde yer almaktadır. Bu durumlarda ürünün orjinalliğinin bozulmaması için, garanti belgesi ürünü gönderilirken doldurulmamakta, tüketicinin talebi doğrultusunda ayrıca gönderilmektedir. Ürün faturasının sunulması halinde garanti belgesi de geçerli olmaktadır.
  4. Ürünün garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim edilmesi süresi ile başlar ve bu süre 2 yıldır.
  5. Ürünün tamir süresi, 30 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna yada satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar.
  6. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda, imalatçı ve ithalatçı firma ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özellikteki başka bir ürünü tüketicinin kullanıma sunmakla yükümlüdür.
  7. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen, malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi, garanti süresi içerisinde farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi, tüketicinin arızalar dolayısıyla maldan yararlanamaması sebebi ile malın değişmesini, bedel iadesini yada ayıp oranındaki bedel indirimini talep edebilir.
  8. İş bu sözleşme, 8 maddeden ibaret olup ilgili taraflarca kabul edilmiş sayılmaktadır.